منو
1861 بازدید

بلوز بافتنی ( فیلم )

آموزش بافت بلوز توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس